15. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini.

Prvi Javni poziv na tu temu objavljen je upravo s ciljem podizanja kvalitete turističkog proizvoda sunca i mora, te održivog korištenja prirodnih resursa u funkciji turizma. Uzimajući u obzir da je želja omogućiti svim dobnim skupinama, a posebice osobama s invaliditetom nesmetani dolazak i korištenje plaža, ovogodišnja tema Programa poticanja uređenja plaža je upravo „Turizam bez barijera“. Ujedno je u ovoj godini poruka Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. rujna „Tourism for All – Promoting Universal Accessibility“.

Javni poziv je nastavak projekta „Plaže“ i cilj mu je unapređenje kvalitete cjelokupnog plažnog prostora kroz osiguranje primjerenih sadržaja, a na zadovoljstvo kako turista tako i građana Istre.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave i Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije.

U Proračun Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn. Istarska županija sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 100.000,00 kn. Iznimno se plažama sa najvišim standardima pristupačnosti osobama s invaliditetom može odobriti i veći iznos sufinanciranja.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije: www.istra-istria.hr.

15. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE AND BED u 2016. godini  koji ima kao cilj razvoj i promidžbu biciklističkog turizma Istre.

Projekt je u skladu s Master planom Istre od 2015-2025., Strategijom razvoja turizma RH do 2020., te Akcijskim planom razvoja cikloturizma Ministarstva turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti sljedeći subjekti na području Istarske županije: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

U Proračunu Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a sufinancira se do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u proračunu Istarske županije.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

14. Srpanj, 2016.

Okrugli stol: “More od malih nogu”

Okrugli stol: “More od malih nogu”

U organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ 12. srpnja u Poreču i 13. srpnja u Pazinu održani su okrugli stolovi pod nazivom „More od malih nogu“.
Okrugli su stolovi održani u sklopu provedbe istoimenog projekta koji je usmjeren na poticanje konzumacije svježe, lokalne ribe i drugih morskih organizama u obrazovnim institucijama (jaslice, vrtići i osnovne škole) s ciljem promicanja poželjnih prehrambenih navika od najranije dobi.
Tim su se povodom okupili relevantni dionici koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvijanju modela uvođenja svježe, lokalne ribe na jelovnike obrazovnih ustanova na području. Temeljem formiranih zaključaka koji su pokazali kako interesa i mogućnosti za realizacijom ovakvog projekta ima, formirati će se daljnji koraci.

U okviru provedbe projekta „More od malih nogu“ planirane su daljnje istraživačke aktivnosti, edukacija kuharskog osoblja obrazovnih ustanova s područja LAGUR-a „Istarski švoj“, izrada promotivnih kuharica te završna prezentacija projekta u okviru Festivala ribarstva koji će se održati u rujnu u Poreču.

6. Srpanj, 2016.

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu uvrstiti će se programi:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
–  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
–  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
–  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
–  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
–  knjižnične djelatnosti;
–  potpore izdavanju knjiga;
–  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
–  književnih programa u knjižarama;
–  arhivske djelatnosti;
–  muzejsko-galerijske djelatnosti;
–  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
–  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodne kulturne suradnje;
–  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
–  nabave informatičke opreme.
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa moći će se prijavljivati u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016.godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine.
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Dodatne informacije potražite na internetskim stranicama Ministarstva kulture:

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15783

6. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za kulturu Istarske županije objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi :
  • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  • zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  • književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  • vizualnih umjetnosti,
  • glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  • iz područja novih medijskih kultura,
  • međunarodne kulturne suradnje,
  • institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Rok za podnošenje prijava je od 04. srpnja do 04. kolovoza  2016. godine.

Sve detalje o natječaju potražite na internetskim stranicama Istarske županije:

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4666

5. Srpanj, 2016.

Europski socijalni fond: Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Poticanje društvenog poduzetništva

Europski socijalni fond: Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Poticanje društvenog poduzetništva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”u okviru Europskog socijalnog fonda.
Cilj poziva je promicanje društvenog poduzetništva, a uključivat će financiranje edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva kao i podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti.
Natječaj je otvoren do 02. rujna 2016. godine.
Dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju potražite na poveznici:
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/

5. Srpanj, 2016.

LAGs4EU: Italija (Caorle) 15.-17.6.2016.

LAGs4EU: Italija (Caorle) 15.-17.6.2016.

Provedba projekta LAGs4EU nastavila se je održanom projektnom aktivnošću u Italiji (Caorle) od 15. do 17. lipnja u organizaciji LAG-a Venezia Orientale kao domaćina. Projektni partneri zajedno s predstavnicima svojih područja sudjelovali su na bogatom programu predstavljanja specifičnosti toga kraja i primjera dobre prakse projekata financiranih iz europskih fondova. Poseban naglasak je pritom bio na prirodnim bogatstvima s obzirom da kraj obiluje područjima od posebne prirodne vrijednosti uvrštene u Natura 2000 mrežu. Sljedeća projekta aktivnost održati će se u Poljskoj krajem srpnja.

29. Lipanj, 2016.

Istarski festival pašte: Žminj 2.-3.67.2016.

Istarski festival pašte: Žminj 2.-3.67.2016.

Šetimana od pašte u Žminju već je u punom jeku, a vrhunac gastronomskog užitka sprema nam se za vikend kada će se održati 3. izdanje Istarskog festivala pašte.
Osim bogatog programa Festivala (Pašta i još svašta!), za sve nezasitne “paštare” tu su i edukativne radionice izrade tjestenine koje će se u nekoliko termina održati tijekom mjeseca srpnja.

Više informacija potražite na poveznicama:

21. Lipanj, 2016.

Poziv na okrugli stol: Definiranje standarda zanimanja

Poziv na okrugli stol: Definiranje standarda zanimanja

U sklopu provedbe projekta “Novo znanje za buduće zvanje”, 28. lipnja 2016. u pazinskom Spomen domu održati će se okrugli stol koji će biti usmjeren na prikupljanje iskustava gospodarskog sektora u turizmu, a s ciljem definiranja standarda zanimanja za nove obrazovne programe: specijalista/icu tradicionalne istarske kuhinje, održavatelja/icu bazena i okućnica te batlera/icu.

Program okruglog stola i više detalja o samom projektu kojeg provodi Pučko otvoreno učilište Pazin u suradnji s partnerima na projektu: LAG-om “Središnja Istra”, Iskop-om d.o.o. i AZRRI-jem potražite na poveznici:
http://www.puckouciliste-pazin.hr/poziv-na-okrugli-stol-de…/

24. Svibanj, 2016.

LAGs4EU: Češka – 19.-21.5.2016.

LAGs4EU: Češka – 19.-21.5.2016.

U sklopu provedbe projekta LAGs4EU iz programa Europa za građane, od 19. do 21. svibnja 2016. u Slatinicama, Češkoj održana je 4. po redu aktivnost koje je domaćin bio LAG Hanácké Království koji je projektnim partnerima predstavio primjere dobre prakse u ruralnom razvoju iz svojeg područja.

Na događaju je sudjelovalo 60-tak predstavnika iz zemalja projektnih partnera, odnosno iz Italije, Rumunjske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Hrvatske koji su se ovim povodom, u skladu s projektnim ciljevima upoznali s predstavnicima članova LAG-a domaćina, te s realiziranim projektima za boljitak regije Hana u kojoj je LAG smješten. U sklopu događaja, održan je i sastanak predstavnika projektnih partnera sa svrhom razmtranja dosadašnjih ostavrenih ciljeva projekta i planiranja daljnjih aktivnosti od kojih će se sljedeća održati u Italiji.