6.7. 2016.

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu uvrstiti će se programi:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
–  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
–  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
–  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
–  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
–  knjižnične djelatnosti;
–  potpore izdavanju knjiga;
–  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
–  književnih programa u knjižarama;
–  arhivske djelatnosti;
–  muzejsko-galerijske djelatnosti;
–  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
–  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodne kulturne suradnje;
–  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
–  nabave informatičke opreme.
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa moći će se prijavljivati u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016.godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine.
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Dodatne informacije potražite na internetskim stranicama Ministarstva kulture:

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15783