25. Srpanj, 2016.

Primjena suvremenih tehnologija u unaprjeđenju poljoprivrede Istarske županije

Primjena suvremenih tehnologija u unaprjeđenju poljoprivrede Istarske županije

LAG “Središnja Istra” u suradnji s udrugom Istramet započeo je projekt postavljanja i umrežavanja profesionalne agrometeorološke postaje na području grada Pazina koji će biti realiziran u naredna dva mjeseca.

Uslijed odabira povoljne mikrolokacije koja se ne nalazi u samoj Pazinskoj kotlini, meteorološki podatci koji će se prikupljati u realnom vremenu bit će mjerodavni za veći dio središnje Istre, a posebice za više dijelove Pazinštine i Žminjštine gdje se najviše uzgajaju voćarske kulture.

Meteorološki podaci bit će prikazani na atraktivnom, ali i jednostavnom sučelju prilagođenom široj populaciji. Osim osnovnih parametara, prikupljat će se te javno prikazivati i podatci o vlažnosti tla i lista, što će značajno olakšati provođenje agrometeoroloških projekata na našem području u budućnosti.

S tehničke strane riječ je o najsuvremenijoj opremi koja će vjerujemo dugo i pouzdano služiti poljoprivrednicima na području cijele središnje Istre.

Projekt će biti temelj daljnjeg razvoja i širenja mreže specijaliziranih agrometeoroloških postaja, a sve u cilju lakšeg provođenja zaštite bilja, racionalnijeg navodnjavanja, te naposljetku zaštite okoliša.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Istarske županije.

22. Srpanj, 2016.

Ministarstvo poduzetništva i obrta: Poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls

Ministarstvo poduzetništva i obrta: Poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“.
U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima.

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća.

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.
Projektne prijave podnose se  od 1. kolovoza 2016. godine.

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.
Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava objavilo je na mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276 gdje možete preuzeti i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.

21. Srpanj, 2016.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva: Poziv za društvene inovacije u području razvoja civilnog društva i promocije filantropije

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva: Poziv za društvene inovacije u području razvoja civilnog društva i promocije filantropije

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART objavila je “Poziv za društvene inovacije i/ili ideje u području razvoja civilnoga društva i promociji filantropije u lokalnoj zajednici” .

Poziv se raspisuje iz sredstava osiguranih u proračunu Zaklade za 2016. godinu te sredstava osiguranih u proračunu SMART-a za 2016. godinu a sve u sklopu projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“, financiranog od strane EU kroz natječaj „IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva“ i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH. Cilj navedenog projekta je promoviranje filantropije i poticanje razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te razvoja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama.

Cilj poziva je usko vezan uz projektnu Komponentu 2. projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a“ , jer se nakon radionica o inovativnim oblicima prikupljanja sredstava, izradi proračuna za organizacije civilnoga društva, društvenim inovacijama, crowdfundingu i promociji putem društvenih mreža udrugama želi pružiti prilika za primjenjivanje stečenih znanja i realizaciju vlastitih ideja.

Ukupna vrijednost poziva je 10.000,00 kn kojima će se podržati 4 ideje (2 u Istarskoj i 2 u Primorsko-goranskoj županiji).

Posebnost ovog poziva je da će nakon prve tehničke provjere javnost imati priliku glasati i odrediti koju ideju podržati. Rok za slanje prijave je 31.08.2016. godine u 12.00 h po lokalnom vremenu (Zagreb GMT +1). Prijave poslane izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Više detalja pronađite na sljedećem linku.

 

18. Srpanj, 2016.

Ministarstvo poduzetništva: Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Ministarstvo poduzetništva: Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta te za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Prijave se zaprimaju od 11.07.2016. godine, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava.

Više informacija potražite na poveznici:
https://poduzetnistvo.gov.hr/…/ministarstvo-poduzetnis…/1452

15. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini.

Prvi Javni poziv na tu temu objavljen je upravo s ciljem podizanja kvalitete turističkog proizvoda sunca i mora, te održivog korištenja prirodnih resursa u funkciji turizma. Uzimajući u obzir da je želja omogućiti svim dobnim skupinama, a posebice osobama s invaliditetom nesmetani dolazak i korištenje plaža, ovogodišnja tema Programa poticanja uređenja plaža je upravo „Turizam bez barijera“. Ujedno je u ovoj godini poruka Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. rujna „Tourism for All – Promoting Universal Accessibility“.

Javni poziv je nastavak projekta „Plaže“ i cilj mu je unapređenje kvalitete cjelokupnog plažnog prostora kroz osiguranje primjerenih sadržaja, a na zadovoljstvo kako turista tako i građana Istre.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave i Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije.

U Proračun Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn. Istarska županija sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 100.000,00 kn. Iznimno se plažama sa najvišim standardima pristupačnosti osobama s invaliditetom može odobriti i veći iznos sufinanciranja.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije: www.istra-istria.hr.

15. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE AND BED u 2016. godini  koji ima kao cilj razvoj i promidžbu biciklističkog turizma Istre.

Projekt je u skladu s Master planom Istre od 2015-2025., Strategijom razvoja turizma RH do 2020., te Akcijskim planom razvoja cikloturizma Ministarstva turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti sljedeći subjekti na području Istarske županije: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

U Proračunu Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a sufinancira se do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u proračunu Istarske županije.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

14. Srpanj, 2016.

Okrugli stol: “More od malih nogu”

Okrugli stol: “More od malih nogu”

U organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ 12. srpnja u Poreču i 13. srpnja u Pazinu održani su okrugli stolovi pod nazivom „More od malih nogu“.
Okrugli su stolovi održani u sklopu provedbe istoimenog projekta koji je usmjeren na poticanje konzumacije svježe, lokalne ribe i drugih morskih organizama u obrazovnim institucijama (jaslice, vrtići i osnovne škole) s ciljem promicanja poželjnih prehrambenih navika od najranije dobi.
Tim su se povodom okupili relevantni dionici koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvijanju modela uvođenja svježe, lokalne ribe na jelovnike obrazovnih ustanova na području. Temeljem formiranih zaključaka koji su pokazali kako interesa i mogućnosti za realizacijom ovakvog projekta ima, formirati će se daljnji koraci.

U okviru provedbe projekta „More od malih nogu“ planirane su daljnje istraživačke aktivnosti, edukacija kuharskog osoblja obrazovnih ustanova s područja LAGUR-a „Istarski švoj“, izrada promotivnih kuharica te završna prezentacija projekta u okviru Festivala ribarstva koji će se održati u rujnu u Poreču.

6. Srpanj, 2016.

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture: Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu uvrstiti će se programi:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
–  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
–  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
–  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
–  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
–  knjižnične djelatnosti;
–  potpore izdavanju knjiga;
–  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
–  književnih programa u knjižarama;
–  arhivske djelatnosti;
–  muzejsko-galerijske djelatnosti;
–  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
–  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodne kulturne suradnje;
–  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
–  nabave informatičke opreme.
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa moći će se prijavljivati u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016.godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine.
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Dodatne informacije potražite na internetskim stranicama Ministarstva kulture:

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15783

6. Srpanj, 2016.

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za kulturu Istarske županije objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi :
  • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  • zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  • književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  • vizualnih umjetnosti,
  • glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  • iz područja novih medijskih kultura,
  • međunarodne kulturne suradnje,
  • institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Rok za podnošenje prijava je od 04. srpnja do 04. kolovoza  2016. godine.

Sve detalje o natječaju potražite na internetskim stranicama Istarske županije:

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4666

5. Srpanj, 2016.

Europski socijalni fond: Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Poticanje društvenog poduzetništva

Europski socijalni fond: Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Poticanje društvenog poduzetništva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”u okviru Europskog socijalnog fonda.
Cilj poziva je promicanje društvenog poduzetništva, a uključivat će financiranje edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva kao i podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti.
Natječaj je otvoren do 02. rujna 2016. godine.
Dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju potražite na poveznici:
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/