20. Studeni, 2023.

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 17. studenoga 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EUR-a, od čega:

  • za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) 40.500.000,00 EUR-a
  • za velike korisnike (>250.000 EUR-a SO) 13.500.000,00 EUR-a
  • za ekološke proizvođače 6.000.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera. Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EUR-a, a najviše 2.000.000 EUR-a.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati, a detalje pogledajte ovdje.

20. Studeni, 2023.

Projekt suradnje Innovaoliva: video prikaz provedenih aktivnosti

Projekt suradnje Innovaoliva: video prikaz provedenih aktivnosti

Maslinarska proizvodnja iz godine u godinu u Istri se povećava stvarajući veliku količinu biomase nakon prerade, što predstavlja veliko opterećenje za okoliš. Projekt suradnje LAG-ova ‘Innovaoliva’ uključio je istarske i dalmatinske poljoprivrednike u otkrivanje inovativnih praksi u gospodarenju biomasom iz maslinarstva i vinogradarstva, a tijekom projekta održana su dva studijska putovanja te edukacije Inovacije poslovnog modela i Brendiranja i marketinga poljoprivrednih proizvoda i usluga.

Sve pojedinosti o projektu i provedenim aktivnostima možete doznati u kratkom filmu koji je dostupan na poveznici.

20. Studeni, 2023.

LAG dodijelio nove potpore za poljoprivrednike

LAG dodijelio nove potpore za poljoprivrednike

LAG “Središnja Istra” dodijelio je 4 nove potpore za poljoprivrednike sa svoga područja u okviru LAG natječaja za mjeru 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020. Dodijeljeno je sveukupno 100.250 eur koliko su iznosila raspoloživa sredstva u okviru ovog natječaja. Intenzitet potpore za projekte iznosio je od 50% do 70% za mlade poljoprivrednike te će sveukupna vrijednost projekata koji će se provesti iznositi više od 185.000 eur. Korisnici će dodijeljena sredstva utrošiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti svojih poljoprivrednih gospodarstava putem nabave nove mehanizacije u sektoru stočarstva i vinarstva.

Ovim je natječajem finalizirana provedba Lokalne razvojne strategije 2014-2020 te se očekuje kako će LAG “Središnja Istra” u 2024. godini krenuti s raspisivanjem natječaja temeljem strategije za nove razdoblje.

Konačna rang lista_M 1.1.1.