15.7. 2016.

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Istarska županija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini.

Prvi Javni poziv na tu temu objavljen je upravo s ciljem podizanja kvalitete turističkog proizvoda sunca i mora, te održivog korištenja prirodnih resursa u funkciji turizma. Uzimajući u obzir da je želja omogućiti svim dobnim skupinama, a posebice osobama s invaliditetom nesmetani dolazak i korištenje plaža, ovogodišnja tema Programa poticanja uređenja plaža je upravo „Turizam bez barijera“. Ujedno je u ovoj godini poruka Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. rujna „Tourism for All – Promoting Universal Accessibility“.

Javni poziv je nastavak projekta „Plaže“ i cilj mu je unapređenje kvalitete cjelokupnog plažnog prostora kroz osiguranje primjerenih sadržaja, a na zadovoljstvo kako turista tako i građana Istre.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave i Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije.

U Proračun Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn. Istarska županija sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 100.000,00 kn. Iznimno se plažama sa najvišim standardima pristupačnosti osobama s invaliditetom može odobriti i veći iznos sufinanciranja.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije: www.istra-istria.hr.