Projekti

“ENSURE – Europska mreža za koheziju i solidarnost u ruralnim područjima”

Fond: Program Europa za građane

Nositelj projekta: Razvojno informacijski centar Slovenska Bistrica

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Municipality Trudovets (Bulgaria), Hranicka rozvojova agentura (Czech Republic), Panepistimio Thessalias (Greece), Kistarcsa Cultural Association (Hungary), Associazione Alessandro Bartola (Italy), Ligatnes novada dome – Ligatne Municipality (Latvia), Municipality of Kolasin (Montenegro), Gmina Lask (Poland), Consiliul Judetean Alba (Romania), European affairs fund of the autonomous province of Vojvodina (Serbia), Federacion de Municipios de Madrid (Spain), Futuro Digitale (Italy).

Opis projekta: Projekt je usmjeren na povećanje involviranosti i proaktivnosti građana iz ruralnih područja u razvoj tzv. “Solidarne Europe”. Kroz projektne aktivnosti i primjere organizacija kao što su lokalne akcijske grupe, građanima će se nastojati približiti način funkcioniranja Europske unije i njezinih inicijativa putem njima važnih tema kao što su: lokalni razvoj, sigurnost hrane, prekogranična mobilnost poljoprivrednih radnika, rad lokalnih akcijskih grupa. Ovim će se aktivnostima nastojati razviti alati za borbu protiv euroskepticizma. Dugoročni ishod projekta je trajno partnerstvo i umrežavanje sudionika projekta. Projekt će se realizirati putem šest međunarodnih događanja koji će biti održani na pet različitih lokacija, kao i putem lokalnih aktivnosti svakog od partnera.

Vrijednost projekta: 150.000, 00 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca, 3. srpanj 2017. – 2. srpanj 2019.


Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/ensurenetwork/


 

“INSiGHTS – Integrirane strategije sporog, zelenog i zdravog turizma”

Fond: Transnacionalni program Interreg Dunav

Nositelj projekta: Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovačka)

Partneri: LAG “Središnja Istra”, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija), Institute for Tourism (Hrvatska), CEEweb for Biodiversity (Mađarska), Razvojni center Srca Slovenije (Slovenija), Harghita County Council (Rumunjska), Zala County Government (Mađarska), Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises (Bugarska), Donautal-Aktiv e.V. (Njemačka), Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje (Srbija), Plovdiv District Administration (Bugarska), Istrian Region – Administrative Department for Tourism (Hrvatska), Komárom-Esztergom County (Mađarska)

Opis projekta: Projekt je usmjeren na poticanje održive uporabe prirodne i kulturne baštine uključenih Dunavskih regija sa ciljem očuvanja i obnove lokalnih resursa jačajući potencijal područja za zdrav i spori turizam i stvaranje temelja za razvoj sektora odgovornog zelenog turizma. U sklopu projekta biti će izrađeni okviri upravljanja destinacijom odnosno lokalne strategije održivog turizma koje će uskladiti upravljanje destinacijom sa aspektima zaštite prirodnih i kulturnih dobara te poticati okolišnu i ekonomsku održivost, a što će posljedično dovesti do očuvanja različitosti prirodnih i kulturnih resursa cijele dunavske regije. Donesene lokalne strategije biti će temelj za izradu sveobuhvatnog modela održivog integriranog turizma Dunavskih regija putem koje će dosad fragmentirane destinacije biti organizirane u koordinirane zelene turističke mreže što će posljedično povećati njihovu vidljivost. Na temelju izrađenih strategija sastaviti će se preporuke za donositelje javnih nacionalnih politika diljem dunavske regije koji će biti usklađeni sa standardima EU i EUSDR sa ciljem podizanja svijesti viših administrativnih razina o višestrukoj dobrobiti sektora zelenog turizma.Osim toga, biti će realizirane pilot akcije koje će u provedbi testirati različite aspekte zdravog, zelenog i održivog turizma. Na području središnje Istre biti će odrađeno mapiranje i revizija postojećih bike i trek staza te stvorena mreža koja povezuje sve važne kulturne, prirodne i gastro punktove što će objedinjeno činiti eko muzej ili muzej na otvorenom.

Vrijednost projekta: 2,308,170.55 EUR

Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 30. lipnja 2019.

Web stranica projekta: www.interreg-danube.eu/insights
Facebook stranica projekta: www.facebook.com/InsightsDanube
Twiter stranica projekta: twitter.com/INSiGHTS_Danube

 


“AAA LEADER-Uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju

Donator: Savez Alpe Jadran, Koprivničko-križevačka županija

Nositelj projekta: LAG “Podravina”

Partneri: LAG “Središnja Istra”, LAG “Izvor”, LAG “Prizag”, LAG “Međimurski doli i bregi”, LAG “Gorenjska košarica – BSC Kranj regional development agency of Gorenjska, LAG “Prlekija” – Prleška razvojna agencija, LAG “Vallis Colapis”

Opis projekta: Projekt je usmjeren na prepoznavanje, zaštitu i prezentaciju nematerijalnih kulturnih dobara primjenjivih za upotrebu u turističke svrhe na ruralnom području, te prepoznavanje i certificiranje poljoprivrednih proizvoda prepoznatljivih na promatranom području.

Vrijednost projekta: 11.000,00 eura

Vrijeme provedbe: rujan 2016.


“Primjena suvremenih tehnologija u unaprjeđenju poljoprivrede Istarske županije”

Donator: Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Natječaj: Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru javnih potreba u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi Istarske županije za 2016. godinu

Nositelj projekta: LAG “Središnja Istra”

Partner: udruga “Istramet”

Opis projekta: Projekt je usmjeren na postavljanje i umrežavanje profesionalne agrometeorološke postaje na području grada Pazina. Prikupljeni meteorološki podatci biti će mjerodavni za veći dio središnje Istre, a posebice za više dijelove Pazinštine i Žminjštine gdje se najviše uzgajaju voćarske kulture, a biti će prikazani na atraktivnom, ali jednostavnom sučelju prilagođenom široj populaciji. Osim osnovnih parametara, prikupljat će se te javno prikazivati i podatci o vlažnosti tla i lista, što će značajno olakšati provođenje agrometeoroloških projekata na našem području u budućnosti. Projekt će biti temelj daljnjeg razvoja i širenja mreže specijaliziranih agrometeoroloških postaja, a sve u cilju lakšeg provođenja zaštite bilja, racionalnijeg navodnjavanja, te naposljetku zaštite okoliša.

Vrijednost projekta: 15.000,00 kn

Trajanje projekta: 2 mjeseca


“Novo znanje za buduće zvanje”

banner_nzzbz
Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih-faza II

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Pazin

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Agencija za ruralni razvoj Istre, Iskop d.o.o.

Opis projekta: Projekt je usmjeren na razvoj triju novih obrazovnih programa s ciljem unaprjeđenja kapaciteta u razvoju turističke ponude središnje Istre. Radi se o programima specijalista tradicionalne istarske kuhinje, batlera i stručnjaka za održavanje bazena i vrtova koji su ciljano prilagođeni potrebama poslodavaca u turističkom sektoru, a biti će razvijeni sukladno metodologiji i procedurama uspostavljanim kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir. Projekt će ujedno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta dvadesetak provoditelja obrazovanja odraslih jer predviđa i stručno usavršavanje nastavnog osoblja za primjenu suvremenih metoda rada i novih tehnologija.

Vrijednost projekta: 1.318.361,22 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci


 

“Zaštita Pazinskog cukerančića”

Fond: Ministarstvo kulture

Nositelj: LAG „Središnja Istra”

Partneri: Grad Pazin, Udruženje obrtnika Pazin, lokalni slastičari: Obrt „Antica”, „Reginex”

Svrha: Zaštita recepture „Pazinskog cukerančića” kao nematerijalnog kulturnog dobra u svrhu očuvanja i promocije karakteristične tradicionalne slastice


 

12196240_905947016126979_1599915475907156380_n

“Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir”

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Nositelj projekta: Veleučilište u Rijeci

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Grad Pazin

Opis projekta: Projekt je usmjeren na razvoj novog studijskog preddiplomskog programa održivog agroturizma, razvoj standarda zanimanja, te edukacije nastavnog osoblja. Ovakav vid studija poticajno će se odraziti na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim predjelima s naglaskom na prihvatljivu održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju usklađenu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama, te će se tako doprinijeti zapošljavanju kadrova što čini jezgru koncepta pametne, održive i uključive ekonomije zasnovane na znanju, a s ciljem ostvarenja visoke stope zaposlenosti, produktivnosti i društvene povezanosti.

Vrijednost projekta: 1.779.415,20 kn

Trajanje projekta: 15 mjeseci


 

 lags4eu

“LAGs4EU”

Program: Europa za građane

Mjera: Umrežavanje gradova

Nositelj: LAG “Središnja Istra”

Partneri: Razvojni center Srca Slovenije (SLO), Regional Economic Development Association for Herzegovina – REDA (BIH), GAL Venezia Orientale – VEGAL (ITA), Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS (ITA), Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (ROM), Asociatia GAL Tara Nasaudului (ROM), Asociatia GAL Tinutul Haiducilor (ROM), GAL Lider Bistrita Nasaud (ROM), Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani (ROM), Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Bistrita Nasaud (ROM), Orasul Seini (ROM), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (ROM), Dambovita County Council (ROM), Lithuanian organic farms association (LIT), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (POL), MAS Hanacke Kralovstvi z.s. (SVK), MAS Zdruzenie Dolny Zitny ostrov Kližska Nema (SVK).

Opis projekta: Projektom će se raditi na porastu participacije građana u razvoju i implementaciji razvojnih aktivnosti organiziranih od strane LAG-ova: u svakoj od devet zemalja partnera održat će se aktivnost koja će biti usmjerena na edukaciju i razmjenu primjera dobre prakse predstavnika LAG-ova i jedinica lokalne samouprave u poticanju volonterstva i uključivanju lokalne zajednice u razvojne projekte na lokalnoj razini. Po završetku projekta, partneri na projektu će formalizirati umrežavanje gradova sudionika putem potpisivanja Povelje o suradnji.

Vrijednost projekta: 150.000,00 eura

Trajanje projekta: 22 mjeseca

Video report: LAGS4EU

Knjižica dobrih praksi: LAG_good_practices_web_20062017

 


 “Osnažene organizacije za snažnu zajednicu”

Fond: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Natječaj: Razvoj društva

Nositelj: LAG “Središnja Istra”

Partneri: Društvo “Naša djeca” Pazin, Savjet mladih Grada Pazina

Opis projekta: Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta udruga s područja središnje Istre putem ciklusa stručnih edukacija na teme: Upravljanje projektnim ciklusom, Pisanje prijedloga projekta, Prezentiranje primjera dobre prakse te zajedničkog rada na konkretnoj projektnoj ideji za potencijalnu prijavu na relevantni fond- EU

Vrijednost projekta: 12.500,00 kn

Trajanje projekta: 4 mjeseca


“Iz srca Istre… za Vas”

Fond: Decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva/Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Natječaj: Društveni kapital zajednice

Nositelj: LAG “Središnja Istra”

Opis projekta: Projektom će se pružiti potpora razvoju lokalnog tržišta te malim proizvođačima i pružateljima usluga s područja središnje Istre putem ciklusa edukacija na temu računovodstvenih, pravnih i zakonskih okvira poslovanja i marketinškog plasiranja proizvoda i marketinških trikova, te predstavljanjem primjera dobre prakse. Organizacijom sajma lokalnih proizvoda promovirat će se male proizvođače i pružatelje usluga s područja središnje Istre te ojačati veze sa potencijalnim potrošačima.

Vrijednost projekta: 64.900,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci


 

Projekti članova:

logo-4

“USEGP – Unaprijeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta”

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada (faza II)

Nositelj projekta: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Partneri: Srednja škola Mate Blažine Labin, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin

Opis projekta: Projekt je usmjeren na ažuriranje kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta GSŠJD u Pazinu. Kroz uključivanje profesora iz partnerske škole, poslovnog sektora te uz stručnu podršku vanjskih stručnjaka, ažurirat će se programski moduli u skladu s potrebama tržišta rada. Osim ažuriranog kurikuluma, cilj projekta je ojačati kapacitete nastavnog osoblja za razvoj poduzetničkih vještina i projektnog pristupka kod učenika.

Vrijednost projekta: 1.107.365,00 kn

Trajanje: 12 mjeseci


 

senior-star-side-logos

“Senior star”

Fond: Europski socijalni fond

Natječaj: Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj projekta: Gradska udruga umirovljenika Pazin

Partner: Grad Pazin

Opis projekta: Projekt će osigurati izgradnju kapaciteta Udruge umirovljenika Pazinštine za razvoj i financiranje projekata iz javnih izvora uključujući EU fondove, mobilizaciju i uspostavljanje učinkovitog sustava volontera te menadžment volontera, izradu poslovnog plana kao i strateškog plana udruge. stečenim znanjima izradit će se, u okviru projekta, strateški plan udruge i poslovni plan projekta pružanja usluge pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane starim i nemoćnim osobama, te će se uspostaviti tim i osigurati potrebni preduvjeti za pokretanje sustava učinkovite i održive usluge pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane starim i nemoćnim osobama u samačkim domaćinstvima na području Pazinštine.

Vrijednost projekta: 196.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci


 

11391109_851094571627990_4732964019492608815_n

Fond: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam

Natječaj: Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta: Sportska udruga Općine Cerovlje

Opis projekta: Uređenjem igrališta i pristupnih staza na području Općine Cerovlje omogućit će se potpuno ispunjavanje funkcije postojećeg prostora, te senzibiliziranje stanovništva na probleme i barijere sa kojima se njihovi sumještani sa inavliditetom svakodnevno susreću. Ojačat će se osjećaj solidarnosti te na taj način razviti prisnija i tolerantnija zajednica. Na radionicama za djecu i njihove roditelje, promovirat će se vrijednosti suživota i tolerancije, međusobnog pomaganja i jednakopravnosti. Kroz primjere sumještana sa invaliditetom progovorit  će se o posljedicama diskriminacije, netolerancije i govora mržnje.

Vrijednost projekta: 49.950,00 kn

Trajanje: 3 mjeseca