6.7. 2016.

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Istarska županija: Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za kulturu Istarske županije objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu uvrstit će se:

 1. programi ustanova kojima je osnivač Istarska županija – Regione Istriana
 2. programi ustanova i udruga od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
 3. programi ustanova i udruga koji se provode u kontinuitetu
 4. programi :
  • zaštite i očuvanja materijalne kulturne baštine i muzeologije,
  • zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine,
  • književnosti i izdavaštva te književno nakladničke manifestacije,
  • vizualnih umjetnosti,
  • glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti,
  • iz područja novih medijskih kultura,
  • međunarodne kulturne suradnje,
  • institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Rok za podnošenje prijava je od 04. srpnja do 04. kolovoza  2016. godine.

Sve detalje o natječaju potražite na internetskim stranicama Istarske županije:

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4666