15.7. 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Istarska županija: Javni poziv za kandidiranje projekata “Istra Bike and bed” 2016.

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE AND BED u 2016. godini  koji ima kao cilj razvoj i promidžbu biciklističkog turizma Istre.

Projekt je u skladu s Master planom Istre od 2015-2025., Strategijom razvoja turizma RH do 2020., te Akcijskim planom razvoja cikloturizma Ministarstva turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti sljedeći subjekti na području Istarske županije: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

U Proračunu Istarske županije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a sufinancira se do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u proračunu Istarske županije.

Integralni tekstovi Javnih poziva, kao i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.