LAG Središnja Istra

LAG „Središnja Istra“

Lokalna akcijska grupa središnje Istre, LAG „Središnja Istra“ je udruga čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (JLS)  Grad Pazin, te Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun , Tinjan i Sv. Petar u Šumi, predstavnici privatnog sektora te predstavnici civilnog sektora s područja središnje Istre. Osim navedenih osam JLS-ova kao osnivača, LAG “Središnja Istra” od svibnja 2015. godine obuhvaća i Grad Poreč te Općine Funtanu, Sveti Lovreč, Višnjan, Vrsar i Žminj. Njegova ukupna površina iznosi 872,06 km², a broj stanovnika prema Popisu iz 2011. godine iznosi 44.386 stanovnika.

LAG „Središnja Istra“  osnovan je s ciljem stvaranja kvalitetne baze na kojoj možemo svi zajedno stvarati, te zajedničkim snagama raditi na razvoju i napretku odnosno stvaranju boljih uvjeta življenja za sve stanovnike ovog područja.

Razvoj LAG-a

Predstavnici grada i općina središnje Istre 24. kolovoza 2010. godine potpisali su Sporazum o postupku i mjerama osnivanja Lokalne akcijske grupe ruralnog područja središnje Istre, usklađen sa Strateškim programom ruralnog razvoja Istarske županije 2008-2013, te IPARD programom 2007-2013. za Republiku Hrvatsku.

LAG „Središnja Istra“ upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske 04. svibnja 2012 g., a dana 05. srpnja. 2013 g. s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a. LAG-u „Središnja Istra“ odobren je maksimalan iznos potpore  u iznosu od 900.000,00 kn za financiranje troškova unutar provedbe Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.

Na Skupštini LAG-a Središnja Istra održanoj dana 22. travnja 2015. godine, donesena je odluka o teritorijalnom proširenju područja djelovanja LAG-a. Sukladno toj odluci, uz postojećih 8 jedinica lokalne samouprave, udruga sada obuhvaća i Grad Poreč te Općine Funtanu, Sveti Lovreč, Višnjan, Vrsar i Žminj.

U lipnju 2015. godine LAG “Središnja Istra” prijavio se na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, Mjera 19.1. u sklopu koje je predviđena izrada Lokalne razvojne strategije za novo programsko razdoblje 2014-2020. godine.

Zašto LAG

Rad LAG-a “Središnja Istra” usmjeren je na prepoznavanje i unaprijeđenje već postojećih potencijala i osobitosti područja LAG-a, kako bi se zajedničkim aktivnostima osmislili projekti bazirani na specifičnim lokalnim potrebama, te definirala strategija razvoja cjelokupnog područja.

LAG “Središnja Istra” potiče razvoj ruralnog područja primjenom LEADER pristupa (pristup odozdo prema gore). Svojim sugrađanima pruža informacije o natječajima za dodjelu financijskih sredstava iz nacionalnih i EU fondova te ih savjetuje o kandidiranju projekata  te djeluje kao svojevrstan posrednik između krajnjeg korisnika – malog poduzetnika, poljoprivrednika, zadruge, udruge, lokalne samouprave i fondova Europske unije. Kroz međusobno povezivanje i suradnju promiče se ostvarenje zajedničkih razvojnih ciljeva te poboljšanje kvalitete života i rada za sve stanovnike područja LAG-a “Središnja Istra”.

Članstvo

Članovi LAG-a mogu biti jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, zadruge, udruge i savezi udruga, trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe.