29. Rujan, 2022.

Obavijest: Izmjena natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Temeljem Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) dana 29. rujna 2022. godine donesene su izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izmjene se odnose na povećanje ukupno raspoloživih sredstava u okviru natječaja na 4.531.140,00 HRK.

LAG_natječaj_TO_1.1.3. prva izmjena

13. Rujan, 2022.

Savez Alpe-Jadran: Javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 5. rujna do 24. listopada 2022. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin
Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinskozagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.
Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:
• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za
građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)
• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)
• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran – Prijavni obrazac. Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 24. listopada 2022. godine, do 23,59 sati. Kontakt podaci TCP-eva dostupni su na poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/
Sve informacije vezano za Javni poziv nalaze se na mrežnoj stranici Saveza Alpe-Jadran – https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/#fact, a za dodatna pitanja o natječaju možete se
obratiti resornim koordinacijskim točkama.