30. Oujak, 2017.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. do 28. srpnja 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-operaciju-7-1-1-sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave/.

20. Oujak, 2017.

OBAVIJEST – Dodatni termin predstavljanja natječaja unutar programa Konkurentnost turističkog gospodarstva

Mjesta za predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka s početkom u 16:00 sati – su popunjena!
Zbog velikog interesa korisnika, održati će se dodatno predavanje s početkom u 17:30 sati na istom mjestu, odnosno u Velikoj vijećnici Grada Pazina.
Prijaviti se možete telefonski na 091/605 15 31 ili elektronički putem prijavnice koja je dostupna na sljedećoj poveznici:
https://docs.google.com/…/1TsxRfF5mEWKuFna0XDQLN5l8X6x…/edit

Molimo sve sudionike da se pridržavaju termina prijave.

17. Oujak, 2017.

Istarska županija, Upravni odjel za turizam: potpore u okviru programa BIKE&BED 2017.

Istarska županija, Upravni odjel za turizam: potpore u okviru programa BIKE&BED 2017.

Upravni odjel Istarske županije raspisao je Javni poziv za dodjelu potpore u okviru programa BIKE&BED u 2017. godini.

Za dodjelu potpora mogu se prijaviti sljedeći subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, seljačka domaćinstva (OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Istarska županija sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Prihvatljivi su troškovi obnove, rekonstrukcije i uređenja smještajnog objekta te nabava opreme, ostvareni tokom 2017. godine, isključivo radi prilagodbe smještajnog objekta kriterijima za uvrštenje u program, izdvojena prostorija za spremanje bicikala, prostor za spremanje prtljage i opreme za bicikle, stalak za bicikle na vidljivom mjestu ispred objekta, punjenje baterija za e-bajkove, servisni kutak s osnovnim biciklističkim alatom i mazivom, punjenje i kontrola pritiska zraka u gumama, mogućnost pranja bicikala, rezervne zračnice i kotači za bicikle, ostali biciklistički alat za popravak bicikla.

Više informacija o samom programu te potrebnu dokumentaciju potražite na stranicama Istarske županije: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=4936

15. Oujak, 2017.

POZIV Predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma – program Konkurentnost turističkog gospodarstva

POZIV Predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma – program Konkurentnost turističkog gospodarstva

LAG „Središnja Istra“, Turistička zajednica središnje Istre, Razvojna agencija „Srce Istre“ i Udruženje obrtnika Pazin organiziraju predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma unutar Programa KONKURENTNOST TURISTIČKIH GOSPODARSTVA za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.


Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 20 ožujka 2017. s početkom u 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, a vodit će ga Andrea Vugrinović iz poduzeća Superna d.o.o.
Sudjelovanje za sve sudionike je besplatno uz obveznu prijavu.
Broj polaznika je ograničen, a prijave se vrše elektroničkim putem pomoću poveznice: Prezentacija mjera javnog poziva Ministarstva turizma (više…)

14. Oujak, 2017.

Početak provedbe projekta INSiGHTS

Početak provedbe projekta INSiGHTS

Četrnaest partnera iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije započelo je provedbu projekta INSiGHTS – „Integrirane strategije sporog, zelenog i zdravog turizma“ (Integrated, Slow, Green and Healthy Tourism Strategies“) na čelu s nositeljem projekta Pons Danubii-Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju iz Komarna,  Slovačke. Projekt koji će se provoditi 30 mjeseci (siječanj 2017. – lipanj 2019.) odobren je u okviru Interreg Dunav Transnacionalnog programa financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). (više…)

10. Oujak, 2017.

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa 2017.-2019.

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa 2017.-2019.

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su:

1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
5. Obnavljanje pčelinjeg fonda
6.Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
7. Praćenje tržišta
8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Pravilnik i obrasci za podnošenje prijave, zahtjeva za isplatu potpore te sve ostale potrebne dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u izborniku Tržišna potpora-Pčelarstvo.
http://www.apprrr.hr/objavljen-pravilnik-o-provedbi-mjera-n…

8. Oujak, 2017.

Ministarstvo turizma: Javni poziv unutar Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv unutar Programa konkurentnost turističkog gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih
tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih
ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C – dostupnost i sigurnost
Mjera D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti
i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači
Javni poziv je otvoren do 10. 4. 2017.
Više informacija potražite na stranicama Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

7. Oujak, 2017.

Početak podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivrednicima u 2017. godini

Početak podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivrednicima u 2017. godini

S današnjim danom poljoprivredni proizvođači mogu započeti s podnošenjem zahtjeva za potporu za 2017. godinu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti način kao dvije protekle godine elektronski kroz AGRONET sustav, a podnose se „papirnato“ poštom ili osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u županijama do 15. svibnja 2017. godine uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore koje možete pronaći na poveznici.
http://www.apprrr.hr/od-danas-poljoprivrednici-mogu-podnije…

6. Oujak, 2017.

Okrugli stol: Domaće od malih nogu

Okrugli stol: Domaće od malih nogu

U sklopu manifestacije “Dani meda”, 24. veljače održan je okrugli stol pod nazivom “Domaće od malih nogu – mogućnosti za povećanje/uvođenje lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove Istarske županije”. Okrugli stol održan je kao preliminarna aktivnosti istoimenog projekta koji će u sklopu podmjere 19.3. Programa ruralnog razvoja u partnerstvu provoditi lokalne akcijske grupe s područja Istarske županije – LAG “Središnja Istra”, “Sjeverna Istra”, “Istočna Istra” i “Južna Istra” uz stručnu podršku Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. (više…)

3. Oujak, 2017.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Godišnji plan natječaja sadrži ukupno 93 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva u sklopu kojih se planira financirati i sufinancirati više od 6.600 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, promicanja znanosti, prava djece, socijalne skrbi, razvoja volonterstva, skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kulture, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštite potrošača, međunarodne razvojne suradnje, razvoja ruralnih područja i otoka, zaštite okoliša, razvoja turizma, poduzetništva i rada, sporta te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.Godišnji plan objave natječaja potražite na poveznici: https://udruge.gov.hr/godisnji-plan-natjecaja-javnih-poziva-i-drugih-programa-financiranja-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva-u-2017-godini/4004