Jednostavna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN) te uzimajući u obzir pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, Skupština Lokalne akcijske grupe (LAG) “Središnja Istra” na svojoj sjednici održanoj dana 01. srpnja 2019. usvojila je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

  • Pravilnikom se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
  • Pravilnikom je propisano javno objavljivanje Plana nabave te njegove izmjene i dopune. Plan nabave 2019 Plan nabave 2020 Izmjene i dopune Plana nabave za 2020 Plan nabave 2021
  • LAG “Središnja Istra” kao naručitelj vodi Registar postupaka jednostavnih nabava i sklopljenih ugovora sukladno Planu nabave, a Registar ugovora i sve njegove izmjene i dopune javno objavljuje. Registar ugovora
  • Temeljem izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa predstavnika LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja (odgovorne osobe, članovi, ovlašteni predstavnici), LAG “Središnja Istra” objavljuje Popis subjekata u odnosu na koje je uočeno postojanje sukoba interesa kako je definiran sukladno poglavlju 8. ZJN. Popis subjekata