Jednostavna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN) te uzimajući u obzir pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, Skupština Lokalne akcijske grupe (LAG) “Središnja Istra” na svojoj sjednici održanoj dana 01. srpnja 2019. usvojila je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

  • Pravilnikom se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
  • Pravilnikom je također propisano javno objavljivanje Plana nabave te njegove izmjene i dopune. Plan nabave 2019
  • Temeljem izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa predstavnika LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja (odgovorne osobe, članovi, ovlašteni predstavnici), LAG “Središnja Istra” objavljuje Popis subjekata u odnosu na koje je uočeno postojanje sukoba interesa kako je definiran sukladno poglavlju 8. ZJN. Popis subjekata