Jednostavna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN) te uzimajući u obzir pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, Skupština Lokalne akcijske grupe (LAG) “Središnja Istra” na svojoj sjednici održanoj dana 6. travnja 2023. usvojila je novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

  • Pravilnikom se uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 26..540,00 eura te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 66.360,00 eura na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
  • Pravilnikom je propisano javno objavljivanje Plana nabave te njegove izmjene i dopune na portalu eojn.hr
  • LAG “Središnja Istra” kao naručitelj vodi Registar postupaka jednostavnih nabava i sklopljenih ugovora sukladno Planu nabave, a Registar ugovora i sve njegove izmjene i dopune javno su dostupne na portalu eojn.hr
  • Temeljem izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa predstavnika LAG-a “Središnja Istra” kao naručitelja (odgovorne osobe, članovi, ovlašteni predstavnici), LAG “Središnja Istra” objavljuje Popis subjekata u odnosu na koje je uočeno postojanje sukoba interesa kako je definiran sukladno poglavlju 8. ZJN. Popis subjekata

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave_2019