14.7. 2016.

Okrugli stol: “More od malih nogu”

Okrugli stol: “More od malih nogu”

U organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ 12. srpnja u Poreču i 13. srpnja u Pazinu održani su okrugli stolovi pod nazivom „More od malih nogu“.
Okrugli su stolovi održani u sklopu provedbe istoimenog projekta koji je usmjeren na poticanje konzumacije svježe, lokalne ribe i drugih morskih organizama u obrazovnim institucijama (jaslice, vrtići i osnovne škole) s ciljem promicanja poželjnih prehrambenih navika od najranije dobi.
Tim su se povodom okupili relevantni dionici koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvijanju modela uvođenja svježe, lokalne ribe na jelovnike obrazovnih ustanova na području. Temeljem formiranih zaključaka koji su pokazali kako interesa i mogućnosti za realizacijom ovakvog projekta ima, formirati će se daljnji koraci.

U okviru provedbe projekta „More od malih nogu“ planirane su daljnje istraživačke aktivnosti, edukacija kuharskog osoblja obrazovnih ustanova s područja LAGUR-a „Istarski švoj“, izrada promotivnih kuharica te završna prezentacija projekta u okviru Festivala ribarstva koji će se održati u rujnu u Poreču.