Postanite član

Pod uvjetima i na način određen Statutom LAG-a “Središnja Istra”, članom Udruge može postati:

 •  svaka fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću i prebivalištem na području djelovanja LAG-a koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve i odredbe Stauta Udruge;
 •  svaka fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću koja ima regisitriranu samostalnu djelatnost i/ili registriran obrt sa sjedištem na području djelovanja Udruge koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve i odredbe Statuta Udruge;
 •  svaka pravna osoba koja ima sjedište na području djelovanja Udruge koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve i odredbe Statuta Udruge;
 •  svaka jedinica lokalne samouprave koja djeluje na području djelovanja Udruge, a ima manje od 25.000 stanovnika koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve i odredbe Statuta Udruge.

Ukoliko želite postati članom LAG-a“Središnja Istra“ i pridružiti se stvaranju i provođenju aktivnosti LAG-a molimo Vas da nam dostavite sljedeće dokumente, za:

Poduzeća

 1. Ispunjenu prijavnicu
 2. Izvadak iz sudskog registra
 3. Odluku nadležnog tijela o pristupanju LAG-u
 4. Odluku kojom se imenuje predstavnik poduzeća u LAG-u

Obrte

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Izvadak iz obrtnog registra
 3. Odluku obrta o pristupanju LAG-u
 4. Odluku kojom se imenuje predstavnik obrta u LAG-u

OPG

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Rješenje o dodjeli matičnog broja poljoprivredniku
 3. Rješenje o upisu i dozvoli za obavljanje djelatnosti
 4. Odluku OPG-a o pristupanju LAG-u
 5. Odluku kojom se imenuje predstavnik OPG-a u LAG-u

Udruge

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
 3. Odluku nadležnog tijela o pristupanju LAG-u
 4. Odluku kojom se ovlašćuje predstavnik udruge u LAG-u

Fizičke osobe

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Odluku o pristupanju LAG-u
 3. Kopiju osobne iskaznice

pristupnica-LAG-Središnja-Istra

Odluka o visini i načinu plaćanja članarine za 2022. godinu