Lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija (LRS) temeljni je dokument djelovanja LAG-a “Središnja Istra”.

Lokalna razvojna strategija izrađuje se za četverogodišnje programsko razdoblje. Svoju prvu LRS LAG “Središnja Istra” izradio je u sklopu IPARD pretpristupnog programa kojeg je Hrvatska koristila u razdoblju 2007-2013 kao dio pripreme za korištenje budućih EU fondova. U tom se razdoblju i LAG aktivno pripremao za svoju buduću ulogu posrednika između građana i dostupnih europskih sredstava.

Trenutno aktualna strategija jest: final_ 11.07.22_final_LRS LAG-A SREDIŠNJA ISTRA 2014-2020

koja je izrađena u sklopu mjere 19 nacionalnog Programa ruralnog razvoja (PRR). Njome su definirane osnovne značajke LAG područja, razvojni problemi i potrebe te vezani ciljevi i prioriteti. Sastavni dio strategije čine i tzv. mjere na temelju kojih LAG “Središnja Istra” raspisuje natječaje za krajnje korisnike. Radi se o mjerama koje su sukladne onima iz nacionalnog Programa ruralnog razvoja, a istovremeno prilagođene specifičnostima lokalnog područja.

LAG-u “Središnja Istra” je Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo za usmjeravanje i kontrolu aktivnosti LAG-ova, odobrilo sveukupno 9.819.870,48 kn za provedbu LRS. Dio sredstava namijenjen je pokrivanju tekućih troškova funkcioniranja LAG-a, zatim provedbi projekata suradnje između različitih LAG-ova, dok je sveukupno 7.481.806,08 kn namijenjeno za projekte građana s područja. Projekti se odobravaju sukladno natječajima koje raspisuje LAG za sljedeće mjere uključene u LRS:

  • 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (PRR 4.1.1.)
  • 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (PRR 6.3.1.)
  • 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje loklanih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (PRR 7.4.1.)

Po isteku aktualnog programskog razdoblja i raspisivanju svih srategijom predviđenih natječaja, LAG će pristupiti izradi nove strategije koja će obuhvatiti definiranje prioritetnih mjera i projekata za predstojeće razdoblje, a s obzirom na detektirane potrebe na LAG području.