Lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija (LRS) temeljni je dokument djelovanja LAG-a “Središnja Istra” (LAG). LRS se izrađuje za četverogodišnje programsko razdoblje, a njome su definirane osnovne značajke LAG područja, razvojni problemi i potrebe te vezani ciljevi i prioriteti temeljem kojih LAG raspisuje natječaje za krajnje korisnike. Provedba LRS sufinancira se od strane Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnih tijela za usmjeravanje i kontrolu aktivnosti LAG-ova u RH.

– Svoju prvu LRS LAG “Središnja Istra” izradio je u sklopu IPARD pretpristupnog programa kojeg je Hrvatska koristila u razdoblju 2007-2013 kao dio pripreme za korištenje budućih EU fondova. U tom se razdoblju i LAG aktivno pripremao za svoju buduću ulogu posrednika između građana i dostupnih europskih sredstava.

– U sklopu Programa ruralnog razvoja 2014-2020 LAG je provodio LRS LAG-A SREDIŠNJA ISTRA 2014-2020 za čiju je provedbu ukupno dodijeljeno 2.151.547,85 eur, od čega 1.702.992,09 eur za projekte korisnika, a temeljem mjera kako slijedi:

  • 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – 442.966,03 eur
  • 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 940.555,50 eur
  • 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – 319.470,56 eur

– U prosincu 2023. godine, LAG-u “Središnja Istra” odobrena je provedba LRS LAG-a Sredisnja Istra 2023-2027  unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023-2027 u sveukupnom iznosu od 1.849.822,43 eur. Tijekom 2024. godine očekuje se raspisivanje natječaja temeljem iste.