Dokumenti

  • Statut:

Statut LAG-a Središnja Istra_2019

Izmjene (I.) Statuta_2019.

Izmjene (II) Statuta_2022.

  • Članstvo:

Pristupnica

Odluka o pristupanju LAG-u (docx)

  • Interni pravilnici:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave_LAG Središnja Istra

  • Izvješća o radu:

Izvješće o radu_2018.

Izvješće o radu_2019.

Izvješće o radu_2020.

Izvješće o radu_2021.

Izvješće o radu 2022.

Sva financijska izvješća udruge su sukladno važećem zakonodavstvu objavljena i javno dostupna u Registru neprofitnih organizacija.