30. Sijeanj, 2017.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju . objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Prihvatljivi Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

b) obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),

d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET aplikacije, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Sredstva javne potpore u skladu s točkom 4. podtočkom 1. iznose ukupno 151.261.593,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati. 

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Priloge Natječaja s objašnjenjima odredbi Pravilnika, dokumentaciju za podnošenje Zahtjeva za potporu, dokumentaciju za podnošenje Zahtjeva za isplatu te ostale detalje vezane uz provedbu Natječaja možete pronaći ovdje.

27. Sijeanj, 2017.

Grad Poreč: Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede u 2017. godini

Grad Poreč poziva organizacije civilnog društva koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 160.000,00 kuna. Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi 20.000,00 kuna, a najviši 140.000, kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 22. veljače 2017. godine.

Upute za prijavitelje i popis natječajne dokumentacije dostupni su na poveznici:

http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=16989&j=CRO

27. Sijeanj, 2017.

Grad Pazin: Javni natječaj za financiranje programa/projekta/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 25. veljače 2017. godine.

Tekst javnog natječaja i upute za prijavitelje nalaze se na web stranici Grada Pazina:
http://www.pazin.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-program…/

25. Sijeanj, 2017.

Predstavljanje natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Predstavljanje natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Radionica o natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  – tip operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima” održana je u utorak 24. siječnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina.

Radionicu u organizaciji Razvojne agencije „Srce Istre“ i LAG-a „Središnja Istra“ vodila je Svjetlana Jedriško Kasunić iz konzultantskog poduzeća Confidia d.o.o.. Brojni sudionici radionice su uz aktualne informacije te odgovore na pitanja o natječaju za tipu operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima“ dobili informacije i o tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ te o ostalim aktualnostima vezanim uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Obzirom na odaziv te zainteresiranost za navedene teme, Razvojna agencija „Srce Istre“ i LAG-a „Središnja Istra“ će po objavi ostalih natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., organizirati slične radionice.

25. Sijeanj, 2017.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 9.1. tip operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. tip operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu započeo je s jučerašnjim danom i traje do 24. ožujka 2017.

Korisnici
Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora
Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.

Tekst natječaja, uvjete i načina prijave potražite na poveznici: http://www.apprrr.hr/mjera-9—uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-2076.aspx

 

23. Sijeanj, 2017.

Turistička zajednica središnje Istre: Javni poziv za dodjelu sredstava za manifestacije

Turistička zajednica središnje Istre objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za manifestacije koje podižu kvalitetu turističke ponude središnje Istre, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje, posebice u razdoblju pred i posezone te promoviraju središnju Istru kao zanimljivo turističko odredište.
Rok za podnošenje kandidature je petak, 17. veljače 2017. godine.
Javni poziv i Zahtjev za dodjelu financijske potpore za manifestacije u 2017. godini dostupni su na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice http://www.central-istria.com/.

20. Sijeanj, 2017.

Europska komisija: Poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda EU

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama.
Ciljevi mjera informiranja i promocije su:

– podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda i visokim standardima u metodi proizvodnje u EU
– povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda EU te povećanje njihove prepoznatljivosti
– podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete EU i njihovog prepoznavanja
– povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda EU, s naglaskom na tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast
– ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih problema

Rok za podnošenje prijedloga jest 20. travnja 2017.
Više informacija potražite na stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/default.aspx?id=18931

13. Sijeanj, 2017.

Predstavljanje aktualnih natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Predstavljanje aktualnih natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Obavijest poljoprivrednicima!
Razvojna agencija Srce Istre i LAG „Središnja Istra“ pozivaju poljoprivrednike i sve zainteresirane na radionicu vezanu uz natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

– tip operacije 6.1.1. ”POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA”

– tip operacije 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ (natječaj u najavi)

Na radionici će biti predstavljen način izračuna ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstva prema kalkulatoru Savjetodavne službe, prihvatljivi prijavitelji, prihvatljive investicije/troškovi te postupak prijave i natječajna dokumentacije.

Radionica će se održati u utorak 24. siječnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 17,00 sati.
Radionica je besplatna za sve sudionike, a voditi će ju Svjetlana Jedriško Kasunić iz konzultantskog poduzeća Confidia d.o.o.

12. Sijeanj, 2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 30. siječnja 2017. godine.

Više informacija kao i upute za prijavitelje potražite na stranicama Ministarstva: http://www.mspm.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2016-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-starijih-osoba-3404/3404

5. Sijeanj, 2017.

Inidikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu

Inidikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Više informacija potražite na poveznici: http://edic.pulapola.eu/hr/novosti/post/novosti/indikativni-godisnji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pdp-sufinanciranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-za-2017-godinu/