28. Lipanj, 2018.

Program ruralnog razvoja: novi natječaj za male poljoprivrednike (6.3.1.)

Program ruralnog razvoja: novi natječaj za male poljoprivrednike (6.3.1.)

Agencija za plaćanja objavila je natječaj za provedbu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura, a intenzitet potpore je 100%.
Zahtjev za potporu podnosi se u AGRONET-u od 30. kolovoza do 13. prosinca 2018. godine.

Više informacija potražite na poveznici: https://bit.ly/2IyNO3q

26. Lipanj, 2018.

Newsletter: pregled odrađenih aktivnosti na projektu INSiGHTS

Objavljen je novi newsletter s pregledom najvažnijih aktivnosti provedenih na INSiGHTS projektu u prethodnom razdoblju. Newsletter obuhvaća aktivnosti na razini svih projektnih partnera kao i one provedene od strane LAG-a “Središnja Istra” na lokalnoj razini.

Newsletter možete preuzeti u nastavku u PDF verziji, a ukoliko ste zainteresirani za primanje naredih izdanja na Vaš e-mail, molimo Vas da nam se javite na: roberta@lag-sredisnjaistra.hr.

INSiGHTS_Newsletter

21. Lipanj, 2018.

INSiGHTS projekt: Snimanje promotivnih turističkih fotografija

INSiGHTS projekt: Snimanje promotivnih turističkih fotografija

LAG “Središnja Istra” u suradnji s TZ središnje Istre, TZ Motovun i TZ Žminj protekla tri dana proveo je na terenu fotografirajući motive sporog, zelenog i zdravog turizma na području središnje Istre, Motovuna i Žminja, a s ciljem stvaranja galerije promotivnih turističkih fotografija koje u fokus stavljaju prirodnu i kulturnu baštinu te promoviraju iskustveni i aktivni turizam te tradicionalnu gastronomiju kao dominatnu turističku ponudu područja.

Fotografiranje je dio aktivnosti projekta INSiGHTS kojeg LAG “Središnja Istra” provodi kao jedan od partnera u sklopu programa transnacionalne suradnje INTERREG Dunav.

18. Lipanj, 2018.

Regionalna suradnja LAG-ova i LAGUR-a

Regionalna suradnja LAG-ova i LAGUR-a

Temeljem Sporazuma o suradnji iz konca 2015. godine potpisanog između LAG-ova i kasnije LAGUR-a iz Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Brkina i Krasa, proteklog je tjedna održan susret partnera s ciljem daljnjeg umrežavanja i planiranja budućih zajedničkih projekata. S obzirom na odgođen početak raspisivanja natječaja iz domene ruralnog razvoja svih triju uključenih država – Hrvatske, Slovenije i Italije bila je ovo dobra prilika za razmjenu iskustava po pitanju raspodjele sredstava krajnjim korisnicima. Susret je poslužio kao rezime dosada odrađenih aktivnosti te je ustanovljeno kako je Sporazum već polučio prve rezultate partnerstvima na projektima, a ujedno su razmotreni interesi i teme za buduću suradnju. Sljedeća koordinacija partnera održati će se krajem godine u Hrvatskoj.

18. Lipanj, 2018.

Program ruralnog razvoja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području (6.4.1.)

Program ruralnog razvoja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području (6.4.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna. Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.  Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu se financira do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine, a sve informacije dostupne su ovdje.

14. Lipanj, 2018.

ENSURE: 3. susret projektnih partnera u Španjolskoj

ENSURE: 3. susret projektnih partnera u Španjolskoj

LAG “Središnja Istra” nastavlja s provedbom projekta ENSURE iz programa Europa za građane. Tim je povodom održan 3. susret partnera u Španjolskoj, mjestu San Lorenzo de El escorial u razdoblju od 6. do 8. lipnja s organizacijom Federacion de Municipios de Madrid – FMM kao domaćinom. Susret je bio usmjeren na razvijanje alata za uspostavu što kvalitetnije veze između lokalnog i europskog nivoa. Predstavljene su tako pojedinosti lokalnih akcijskih grupa i lokalnih razvojnih strategija s toga područja što je bila izvrsna prilika za uvid u način provedbe Programa ruralnog razvoja u ostalim europskim zemljama. Partneri su ujedno razmatrali mogućnosti uključivanja mladih u europske projekte i međunarodne susrete putem sudjelovanja na radionici osmišljavanja i provedbe projekata iz Erasmus+ programa.

11. Lipanj, 2018.

Vinska omotnica: Ulaganja u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija  i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Rok za podnošenje prijava je do 6. srpnja 2018., a Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su OVDJE.

1. Lipanj, 2018.

Završni koraci u izradi Razvojne turističke strategije središnje Istre 2018-2025

Završni koraci u izradi Razvojne turističke strategije središnje Istre 2018-2025

Nakon javnog predstavljanja osnovnih elemenata budućeg turističkog razvoja područja središnje Istre, LAG “Središnja Istra” nastavlja s aktivnostima u projektu INSiGHTS koji se provodi u okviru programa INTERREG Dunav. Trenutno su u tijeku posljednji koraci u izradi Razvojne turističke strategije središnje Istre 2018-2025, a tim je povodom održana još jedna radionica s lokalnim dionicima koji sudjeluju u izradi strategije. Na radionici su predstavljeni dosadašnji rezultati rada koji će biti temelj dokumenta u konačnoj verziji te su zajednički razmotrene pilot aktivnosti, neke od kojih, će biti uvrštene kao sastavni dio strategije. U narednom razdoblju planirana je dodatna radionica na kojoj će pilot aktivnosti biti odabrane i konkretizirane te će biti dogovoreni detalji o njezinoj provedbi.

Paralelno s izradom startegije, provode se i ostale aktivnosti, a trenutno je u tijeku planiranje izrade baze promotivnih fotografija u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama – središnje Istre, Žminja i Motovuna. Profesionalno je fotografiranje planirano kroz nekoliko tjedana, a isto će obuhvatiti najpoznatije lokalitete, gastronomsku ponudu i mogućnosti aktivnog odmora koje pruža središnja Istra.

1. Lipanj, 2018.

Program ruralnog razvoja: Informativna radionica o aktualnom natječaju za tip operacije 4.2.1.

Program ruralnog razvoja: Informativna radionica o aktualnom natječaju za tip operacije 4.2.1.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Informativna radionica u Istarskoj županiji održati će se u Pazinu, 6. lipnja s početkom u 11:00 sati u Spomen domu (Šetalište pazinske gimanzije 1).