20.4. 2016.

Završetak provedbe projekta USEGP Gimanzije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin

Završetak provedbe projekta USEGP Gimanzije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin

U ponedjeljak, 18. travnja u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile održana je završna konferencija projekta Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP, čija je provedba trajala 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.042.419,00 kuna, a projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

U provedbi projekta sudjelovali su Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, kao nositelj projekta, i projektni partneri labinska, Srednja škola Mate Blažine, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin.

Projekt je bio usmjeren na ažuriranje kurikuluma u elektrotehničkoj grupi predmeta GSŠJD u Pazinu u skladu s potrebama tržišta rada te na jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za razvoj poduzetničkih vještina i projektnog pristupka kod učenika.

Osim ostvarenih rezultata projekta, na konferenciji su predstavljeni i rezultati natjecanja učenika u izradi poslovnog plana odnosno projekta, a pobjednička grupa učenika iz 4.E4 iz pazinske škole prisutnima je predstavila svoj originalni poslovni plan pod nazivom ‘Lider – Parking’.

U okviru završne konferencije održan je i 1. Sajam poslodavaca elektrotehničke struke, na kojem su predstavnici obrta i trgovačkih društava s područja Pazinštine, Labinštine i Poreštine imali priliku predstaviti svoje djelatnosti učenicima škole. Sajam je organiziran s ciljem
pokušaja približavanja gospodarskog sektora učenicima i nastavnom osoblju škole u cilju razvoja sinergije i bolje pripremljenosti učenika za realne potrebe tržišta rada.

Čestitke našim članovima na uspješno provedenom projektu!

Više informacija o provedbi i sudionicima projekta USEGP dostupno je na:

http://www.pazin.hr/zavrsna-konferencija-projekta-usegp/#more-12702