11.4. 2016.

Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima

Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu u sklopu koje će ukupno biti uplaćeno 944 milijuna kuna izravnih plaćanja. Inače, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU proračuna) za izravnu potporu poljoprivrednicima:

  • 2,65 milijardi kuna –  izravna plaćanja
  • 596,4 milijuna kuna – IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoliš, Ekološka poljoprivreda i Područja s posebnim ograničenjima)
  • 27,4 milijuna kuna  – EU interventna potpora stočarima za krave u proizvodnji mlijeka
  • 138,6 milijuna kuna  – osjetljivi sektori (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje).

U drugom dijelu isplate, koja će završiti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima će biti isplaćen ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima će krajem godine biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna.
Detalje o dinamici ispate potražite na stranicama Agencije za plaćanje.