9.1. 2018.

Vizija središnje Istre kao turističke destinacije

Vizija središnje Istre kao turističke destinacije

Na samom kraju prethodne godine, održana je još jedna radionica radne skupine za izradu Razvojne turističke strategije središnje Istre 2018-2025 u sklopu projekta INSiGHTS iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav. Radionica je bila usmjerena na definiranje vizije središnje Istre kao turističke destinacije, a ujedno su predstavljeni i osnovni strateški okviri koji će biti temelj za formiranje konačnog dokumenta.

Na radionici se zajednički radilo na usuglašavanju vizije koja neće biti marketinškog karaktera već će služiti kao svojevrsna nit vodilja lokalnim turističkim dionicima i stanovništvu pri održavanju ravnoteže u privlačenju posjetitelja temeljem kvalitetne turističke ponude i osiguravanju neometane svakodnevice žitelja. Sukladno tome, osnovna vrijednost središnje Istre jest njezin očuvan prostor i harmonija koju je nužno zadržati, a naglasak je na autentičnoj Istri te gastronomiji koja je istovremena lokalna i inovativna. Kao osnovni preduvjet za dostizanje takve vizije nužno je udruživanje i zajedničko djelovanje javnog, privatnog i civilnog sektora koje se potiče tijekom cjelokupne provedbe INSiGHTS projekta.

Vizija će biti potvrđena u narednim tjednima, a održati će se i javna prezentacija kako bi građani bili upoznati sa osnovnim smjernicama razvoja destinacije središnje Istre te dobili mogućnost iznijeti svoja viđenja na predloženi strateški okvir.