22.1. 2016.

USEGP – edukacija nastavnog osobja

USEGP – edukacija nastavnog osobja

Nastavljaju se aktivnosti u okviru projekta “Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je cilj moderniziranje kurikuluma iz elektrotehničke skupine predmeta uz unaprjeđenje kapaciteta nastavnog osoblja, nabavku suvremene opreme te uvođenje dodatnih sadržaja, primarno poticanjem poduzetništva i projektnog pristupa kod profesora i učenika.

U okviru elementa projekta usmjerenog na unaprijeđenje kapaciteta nastavnog osoblja održana su dva ciklusa edukacije za profesore, od kojih je prvi održan početkom rujna prošle godine na temu razvoja poduzetničkih vještina i kompetencija, dok je drugi trening, na temu upravljanja projektima s osnovnim načelima upravljanja projektnim ciklusom, održan u siječnju ove godine.

Više informacija o projektu USEGP dostupno je na http://www.gssjd.hr/eu-projekt/usegp/.