23.1. 2018.

Udruga poljoprivrednih proizvođača općine Cerovlje: Predavanje za poljoprivrednike

Udruga poljoprivrednih proizvođača općine Cerovlje: Predavanje za poljoprivrednike

Udruga poljoprivrednih proizvođača Općine Cerovlje organizira predavanje na temu Zaštite i gnojidbe ratarskih kultura, pšenice, kukuruza i djetelinsko travnih smjesa, te korištenja herbicida za ratarske kulture predavača dipl. ing. Zorana Lugara i dipl. ing. Davida Gluhića. Ujedno će se održati i predavanje tvrtke FANON o pravilnoj ishrani muznih krava.

Pozivaju se svi zainteresirani da se odazovu predavanjima u petak 26.01.2018.godine u Cerovlju u domu Josip Daus sa početkom u 17:00 sati.