17.9. 2015.

Revitalizacija poslovnih prostora putem Poduzetničkog impulsa

Revitalizacija poslovnih prostora putem Poduzetničkog impulsa

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv iz programa Poduzetnički impuls za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. 

Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijave se zaprimaju od 28.92015. do 19.10.2015., a više informacija možete potražiti na internetskim stranicama Ministavrstva poduzetništva i obrta na sljedećoj poveznici:

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6266