20.5. 2022.

Projektni događaj u sklopu projekta EC-NET

Projektni događaj u sklopu projekta EC-NET

Ways to Raise Citizens’ Voice” bio je naziv središnje konferencije u sklopu susreta partnera na projektu European Citizenship Network of Towns Ec-Net na kojem LAG Središnja Istra sudjeluje kao jedan od partnera. Događaj je održan u periodu od 16. do 18. svibnja u gradu Poznań, Poljskoj, a okupio je predstavnike partnera iz 9 europskih zemalja.

CIlj međunarodnog događaja bio je razmotriti oblike angažmana građana putem medija i društvenih mreža u državama partnera, uključujući načine utjecaja na donošenje odluka na razini EU