Zaštita i promocija Umijeća pripreme Pazinskog cukerančića

Odgovorno tijelo: Ministarstvo kulture

Nositelj projekta: LAG “Središnja Istra”

Suradnici na projektu: Grad Pazin, Udruženje obrtnika Pazin, Etnografski muzej Istre, Davorka Šajina, Alida Vadanjel, Davor Šišović

Opis projekta: Rješenjem Ministarstva kulture iz prosinca 2017. godine, “Umijeću pripreme tradicijske slastice Pazinski cukerančić” dodijeljeno je svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske te je kao takvo uvršteno na Listu zaštićenih kulturnih dobara. Cukerančić je predstavnik živuće tradicijske prehrane koji se je prenošenjem umijeća pripreme održao do danas. Umijeće se prenosilo generacijama – s majki, baki ili svekrvi na kćeri, unuke ili snahe. Obzirom na usmene izvore i dostupnu literaturu, sa sigurnošću možemo reći da su cukerančići na pazinskom području prisutni najmanje tri generacije, no možemo pretpostaviti da je riječ o mnogo starijoj tradiciji. Na području pazinštine, cukerančići imaju ustaljene odrednice, od kojih se posebno ističe korištenje amonijaka za dizanje tijesta, obikovanje u specifični razgranati oblik te umakanje pečenih kolačića u bijelo vino malvaziju. Značaj ove slastice očituje se u njihovom kontekstu pripreme, odnosno tradicijskim običajima, prvenstvno svadbenim. Slijedom toga ali i s obzirom na činjenicu da ga stanovnici ovog područja smatraju svojom loklanom specifičnošću i faktorom identifikacijem cukerančić postaje autentična slastica i element kulturnog identitet područja pazinštine. Iako se praksa izrade u današnje vrijeme proširila, njegovo identificiranje kao lokalne specifičnosti ostala je karakteristika ovog područja. Sukladno uvrštenju na Listu zaštićenih kulturnih dobara, nužno je provođenje sustava mjera zaštite koje se odnose na prenošenje, promociju i njegovanje kulturnog dobra kako bi se izbjegla opasnost od nestajanja, uništenja ili prekomjerne komercijalizacije kulturnog dobra.

Trajanje projekta: Kontinuirano