INSiGHTS – Integrirane strategije sporog, zelenog i zdravog turizma

Fond: Transnacionalni program Interreg Dunav

Nositelj projekta: Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovačka)

Partneri: LAG “Središnja Istra”, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija), Institute for Tourism (Hrvatska), CEEweb for Biodiversity (Mađarska), Razvojni center Srca Slovenije (Slovenija), Harghita County Council (Rumunjska), Zala County Government (Mađarska), Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises (Bugarska), Donautal-Aktiv e.V. (Njemačka), Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje (Srbija), Plovdiv District Administration (Bugarska), Istrian Region – Administrative Department for Tourism (Hrvatska), Komárom-Esztergom County (Mađarska)

Opis projekta: Projekt je usmjeren na poticanje održive uporabe prirodne i kulturne baštine uključenih Dunavskih regija sa ciljem očuvanja i obnove lokalnih resursa jačajući potencijal područja za zdrav i spori turizam i stvaranje temelja za razvoj sektora odgovornog zelenog turizma. U sklopu projekta biti će izrađeni okviri upravljanja destinacijom odnosno lokalne strategije održivog turizma koje će uskladiti upravljanje destinacijom sa aspektima zaštite prirodnih i kulturnih dobara te poticati okolišnu i ekonomsku održivost, a što će posljedično dovesti do očuvanja različitosti prirodnih i kulturnih resursa cijele dunavske regije. Donesene lokalne strategije biti će temelj za izradu sveobuhvatnog modela održivog integriranog turizma Dunavskih regija putem koje će dosad fragmentirane destinacije biti organizirane u koordinirane zelene turističke mreže što će posljedično povećati njihovu vidljivost. Na temelju izrađenih strategija sastaviti će se preporuke za donositelje javnih nacionalnih politika diljem dunavske regije koji će biti usklađeni sa standardima EU i EUSDR sa ciljem podizanja svijesti viših administrativnih razina o višestrukoj dobrobiti sektora zelenog turizma.Osim toga, biti će realizirane pilot akcije koje će u provedbi testirati različite aspekte zdravog, zelenog i održivog turizma. Na području središnje Istre biti će odrađeno mapiranje i revizija postojećih bike i trek staza te stvorena mreža koja povezuje sve važne kulturne, prirodne i gastro punktove što će objedinjeno činiti eko muzej ili muzej na otvorenom.

Vrijednost projekta: 2,308,170.55 EUR

Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 30. lipnja 2019.

Web stranica projekta: www.interreg-danube.eu/insights
Facebook stranica projekta: www.facebook.com/InsightsDanube
Twiter stranica projekta: twitter.com/INSiGHTS_Danube