Domaće od malih nogu

 

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014-2020

Mjera: 19.3.2. “Provedba aktivnosti suradnje LAG-a”

Nositelj: LAG “Središnja Istra”

Partneri: LAG “Istočna Istra”, LAG “Južna Istra”, LAG “Sjeverna Istra”

Opis projekta: „Domaće od malih nogu“ projekt je suradnje četiriju istarskih lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) – „Središnje Istre“, „Sjeverne Istre“, „Južne Istre“ i „Istočne Istre“, sa krajnjim ciljem stvaranja preduvjeta za povećanje potrošnje te uvođenje novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno- obrazovne ustanove na području Istarske Županije. Zajednička aktivnost svih partnera na projektu jest izrada studije o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenja novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno-obrazovne ustanove. Očekuje se kako će studija ponuditi zaključke i preporuke o najboljim modelima i načinima za povećanje potrošnje sa mogućnošću daljnje primjene i na sve ostale ustanove koje pružaju usluge prehrane. Projekt će obuhvatit i različite edukacije za sve uključene dionike – djecu, kuharsko osoblje, odgojitelje/ice, učitelje/ice, poljoprivredna gospodarstva. Svaki od uključenih partnera LAG-ova održat će edukacije sukladno potrebama na svojem terenu, a neke od njih bit će: kuharske radionice za kuharsko osoblje, kuharske radionice za roditelje, organizirane posjete djece poljoprivrednim gospodarstvima te interaktivne radionice i edukativne igre za djecu.

Vrijednost projekta: 703.155,16 kn

Trajanje projekta: travanj 2019. – travanj 2021.