26.2. 2018.

Program ruralnog razvoja: Potpora za osnivanje operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 16.1. »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.   

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju.

U sklopu natječaja financirati će se primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje –  povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine do 3. travnja 2018. godine. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine, a traje do 3. travnja 2018. godine.

Više informacija o uvjetima i načinu provedbe Natječaja možete pronaći OVDJE. 

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE.