30.3. 2017.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacija 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. do 28. srpnja 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-operaciju-7-1-1-sastavljanje-i-azuriranje-planova-za-razvoj-jedinica-lokalne-samouprave/.