4.1. 2017.

Program Europa za građane 2014-2020: Mreže gradova 2017.

Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, audiovisual and culture executive agency – EACEA) u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020. objavila je natječaj “Mreže gradova 2017.” Rok za prijavu je 1. ožujka 2017.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • gradovi /općine ili njihovi twinning odbori ili mreže;
 • ostale razine lokalne/regionalne vlasti;
 • federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Partneri:

 • projekt mora uključivati općine iz najmanje 4 zemlje članice Programa od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU;
 • projekt mora uključivati najmanje 25 “pozvanih sudionika”;
 • projekt mora uključivati najmanje 30% “pozvanih sudionika”.  (“Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici poslani od strane prihvatljivih partnera)

Mreže gradova moraju:

 • integrirati niz aktivnosti oko teme/a od zajedničkog interesa koje treba riješiti u kontekstu ciljeva ili višegodišnjih prioriteta Programa Europa za građane;
 • imati definirane ciljane skupine za koje su odabrane teme relevantne te uključuju članove zajednice koji su aktivni u dotičnom području (stručnjaci, lokalne udruge, građane ili skupine građana na koje tema utječe);
 • poslužiti kao temelj za buduće inicijative i aktivnosti između uključenih gradova oko odabrane teme ili na druge probleme zajedničkog interesa.

Iznos sufinanciranja:

 • najviši mogući prihvatljivi iznos po projektu je 150.000,00 eura;
 • poziv podliježe načelu sufinanciranja. Potpora Unije ne može financirati sve troškove projekta.

* Više informacija o natječaju pogledajte OVDJE.