9.11. 2015.

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ putem kojeg će se korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjen je za dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
Grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.
Sredstva unutar ovoga Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s mogućnošću dostave projektne prijave najranije 30 dana od objave Poziva te s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, natječaj potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Detalje o natječaju potražite na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-priprema-i-provedba-integriranih-razvojnih-programa-temeljenih-na-obnovi-kulturne-bastine