13.10. 2015.

Predstavljanja aktualnih Mjera Programa ruralnog razvoja

LAG “Središnja Istra” u ovog tjedna organizira dva predstavljanja aktualnih Mjera Programa ruralnog razvoja za potencijalne prijavitelje.

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u četvrtak, 15. listopada s početkom u 12 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina održati će se predstavljanje podmjere 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za koju je 1. natječaj raspisan 30. rujna.

Drugo predavanje održati će se u sklopu Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, u subotu, 17 listopada s početkom u 16 sati kada će se predstaviti aktualni natječaji, te mogućnosti ulaganja u turizmu i poljoprivredi putem Mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“ i Mjere 6“Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ Programa ruralnog razvoja.

podmjera 6.1.

Korisnici: osobe starosti između 18 i 40 godina koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su po prvi put postavljene kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva

Potpora: Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškovs, 50.000 eur. po korisniku

Neki od prihvatljivih troškova: kupnja domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja/građenje/opremanje prostora i objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje/prerade proizvoda, podizanje novih/restrukturiranje postojećih nasada, građenje/opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih proizvoda, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Detalje o natječaju možete pronaći u Pravilniku o provedbi Podmjere 6.1. koji se nalazi na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html

 Mjera 4

Mjera 4 omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene kao navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanju krajobraznih vrijendosti. Podijeljena je na podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, 4.1. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

65 Odluka o dodjeli sredstava u vrijednosti od sveukupno 279.091.173,22 kn u okviru Mjere 4 već je dodijeljeno, a ostatak zahtjeva trenutno je u obradi. Raspisivanje novih natječaja najavljeno je već za tekući mjesec. Pravilnik o provedbi Mjere 4 (podmjere 4.1. i 4.2.) dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

Mjera 6

Osnovni cilj Mjere 6 jest omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja u ruralnim područjima. Podijeljena je na već spomenutu podmjeru 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

U sklopu predavanja, potencijalni prijavitelji biti će u prilici dobiti direktne odgovore na pitanja vezana za prijavu na predstojeće natječaje spomenutih Mjera.

Detalje o ovim i ostalim Mjerama Programa ruralnog razvoja potražite na sljedećoj poveznici:

MPS_program ruralnog razvoja RH_200x275_v6 – LQ