1.4. 2015.

POZIV: Informativno predavanje o Programu ruralnog razvoja 2014.-2020.

POZIV: Informativno predavanje o Programu ruralnog razvoja 2014.-2020.

LAG „Središnja Istra“ i Općina Cerovlje, pozivaju Vas na informativno predavanje o Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Predavanje će se održati u četvrtak, 9. travnja 2015. godine u 19 sati u Cerovlju u sali Društvenog doma Josip Daus.

Na predavanju će biti predstavljana Mjera 4 Programa ruralnog razvoja koja je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvenicima, a  odnosi se na potpore za ulaganja u fizičku imovinu, s posebnim naglaskom na mogućnosti financiranja u području ulaganja u pogone za preradu mlijeka i voća.

Također, biti će riječi i o nacrtu Mjere 6, koja se odnosi na razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja, a osobito je zanimljiva za naše područje jer, između ostalog, obuhvaća potpore ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti, kao što je ulaganje u turističke usluge u sklopu poljoprivrednih gospodarstava.

Dodatno, na predavanju će se održati predstavljanje rada i aktivnosti LAG-a „Središnja Istra“ kao organizacije čije se djelovanje temelji upravo na Programu ruralnog razvoja.