8.12. 2015.

Osnovan LAGUR “Istarski švoj”

Osnovan LAGUR “Istarski švoj”

Nakon početnih sastanaka predstavnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika gospodarskog sektora ribarstva održanih na inicijativu LAG-a „Središnja Istra“, Upisom u Registar udruga Republike Hrvatske, 1. prosinca 2015. godine i službeno je potvrđeno osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ . Radi se o prvoj lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu (LAGUR) u Istarskoj županiji koja obuhvaća područje Grada Pazina, Grada Poreča, te općina Funtane, Tar-Vabrige, Tinjana, Višnjana i Vrsara.

LAGUR predstavlja poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i marikulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Za predsjednika LAGUR-a „Istarski švoj“ izabran je Robert Momić, potpredsjednik Udruženja obrtnika Poreč, a u upravljačkoj strukturi LAGUR-a zastupljeni su javni, civilni i gospodarski sektor u ribarstvu.
LAGUR-u „Istarski švoj“ trenutno predstoji prijava na natječaj Ministarstva poljoprivrede i izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu kojom će se definirati daljnji razvitak područja i ribarskog sektora za što lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu u RH stoji na raspolaganju ukupno 2.470.588 eura unutar Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. U drugoj fazi, lokalne akcijske grupe u ribarstvu usredotočiti će se na provedbu strategije i sufinanciranje projekata krajnjih korisnika u sektoru ribarstva sredstvima iz ukupne financijske alokacije namijenjene za lokalne akcijske grupe u ribarstvu u RH vrijedne 22.000.000 eura.

Takav oblik udruživanja relevantnih dionika u području ribarstva uobičajen je u Europi gdje postoji više od tristo funkcionalnih LAGUR-a kao nositelja razvitka ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.