29.9. 2022.

Obavijest: Izmjena natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Temeljem Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) dana 29. rujna 2022. godine donesene su izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izmjene se odnose na povećanje ukupno raspoloživih sredstava u okviru natječaja na 4.531.140,00 HRK.

LAG_natječaj_TO_1.1.3. prva izmjena