15.7. 2015.

Novosti iz Programa ruralnog razvoja

Novosti iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, rirbarstvu i ruralnom razvoju obavjestila je kako je rok za podnošenje prijava za podmjeru 6.3.  “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja RH produljen sa 12.7. na 31.7.2015. godine.

Zahtjev za potporu se podnosi putem AGRONET aplikacije, kojoj korisnik može pristupiti nakon upisa u Evidenciju korisnika. Nakon podnesenog (potvrđenog) zahtjeva u AGRONET-u, potrebno je ispisati, potpisati i pečatiti Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu te je dostaviti (osobno ili preporučenom pošiljkom) na adresu regionalnog ureda APPRRR prema lokaciji ulaganja.

Također, najavljeno je kako se raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. očekuje u rujnu. Njegovi korisnici su osobe starosti od 18 do 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Iznos potpore iznosi do50.000 eura, a njen intenzitet je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Prednost će imati nezaposlene osobe.