26.11. 2015.

Nova brošura za poljoprivrednike – Izravna plaćanja do 2020. godine

Nova brošura za poljoprivrednike – Izravna plaćanja do 2020. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi izdala je novu brošuru za poljoprivrednike s detaljnim uputama o tome koje izravne potpore mogu ostvariti do 2020. godine i na koji način.

Brošura detaljno opisuje kontrolne aktivnosti koje Agencija za plaćanja svake godine provodi nad poljoprivrednim gospodarstvima te razlaže pravila kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati da bi ostvarili puni iznos izravne potpore.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Agencije za plaćanja:

http://www.apprrr.hr/izravna-potpora-poljoprivrednicima-do-2020-godine—-nova-brosura-za-poljoprivrednike!-1710.aspx