8.3. 2017.

Ministarstvo turizma: Javni poziv unutar Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv unutar Programa konkurentnost turističkog gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih
tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih
ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C – dostupnost i sigurnost
Mjera D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti
i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači
Javni poziv je otvoren do 10. 4. 2017.
Više informacija potražite na stranicama Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370