4.12. 2013.

LAG središnje Istre: Pretfinanciranje velik problem

jekićU Lokalnu akcijsku grupu Središnje Istre dospio je prvi novac iz IPARD programa Europske unije. Nakon što je u srpnju potpisan dvogodišnji ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovih su dana refundirane prve 32 tisuće kuna za prvo tromjesečje ugovora, koji su korišteni za režijske troškove, promocijski materijal, troškove studijskih putovanja te neto plaću zaposlenika. Prva su to sredstva uplaćena nekom od 30 akreditiranih LAG-ova u Hrvatskoj.

– Najveću nam poteškoću stvara pretfinanciranje za što tražimo bolji model, a zasad se financiramo iz članarina jedinica lokalne samouprave i ostalih pridruženih članova, kaže voditeljica LAG-a Iva Jekić. Naime, LAG Središnja Istra je udruga čiji su osnivači Grad Pazin, općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Tinjan i Sveti Petar u Šumi, kao i brojne institucije, građanske udruge i tvrtke s područja središnje Istre.

Ugovorom s APPRR-om predviđeno je da se tijekom dvije godine u LAG iz europskog programa IPARD uplati 900 tisuća kuna kako bi se opremio kvalitetan ured s obrazovanim kadrovima koji će provoditi europrojekte, upoznati lokalno stanovništvo s ciljevima i ulogom LAG-a te izraditi studiju za područje LAG-a.

LAG Središnje Istre trebao bi biti svojevrstan posrednik između krajnjeg korisnika – malog poduzetnika, poljoprivrednika, zadruge, udruge, lokalne samouprave ili nekoga drugoga i fondova Europske unije.

Glas Istre