17.10. 2013.

LAG „Središnja Istra“ sudjelovao na Regionalnom seminaru Upravljanje lokalnim akcijskim grupama – Holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju 07. – 11. 10. 2013. u Iloku

LAG „Središnja Istra“ sudjelovao na Regionalnom seminaru  Upravljanje lokalnim akcijskim grupama –  Holistički pristup regionalnom ruralnom razvoju  07. – 11. 10. 2013. u Iloku

Ovaj je seminar okupio iskusne partnere i kolege iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije, kako bi razumjeli na koji način mogu implementirati ključne principe pristupa LEADER i zajednički razvili inovativna rješenja pomoću kojih bi njihova ruralna područja postali snažni razvojni partneri.

Ciljevi i sadržaj ovog seminara bili su koncipirani tako da integriraju najbolje prakse iz posljednja tri programska razdoblja pristupa LEADER u Njemačkoj i drugim europskim zemljama, kao i prva iskustva iz jugoistočne Europe, razvijena tijekom posljednjih godina. Predstavljene su najbolje prakse za izradu koncepcije regionalnog razvoja, odnosno lokalnih razvojnih strategija i za praktično upravljanje procesima regionalnog ruralnog razvoja u zemljama sudionicama.
Dobili smo intenzivnu kombinaciju konceptualnih uvida, primjenjivih metoda i instrumenata, praktičnih primjera i vlastitih razmišljanja raspoređenih u šest dana kako bi naučili upravljati lokalnim akcijskim grupama i pokrenuti resurse potrebne za funkcioniranje i provedbu mjera i projekata u vlastitoj regiji t.j. LAG-ovima t.j. LAG-u „Središnje Istre“.