Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (mjera 1.1.3.)

LAG “Središnja Istra” objavljuje LAG natječaj za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Program ruralnog razvoja 6.3.1.) temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Središnja Istra 2014-2020_studeni 2018

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Središnja Istra“.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 781.746,00 HRK

*Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

Nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće;
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

Projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja;
 • ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“ mjeri se usporedbom SO-a iz Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdane od Savjetodavne službe;
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave projekata podnose se od 12. travnja 2018., a najkasnije do 14. svibnja 2018. 

Prijave projekta podnose se sukladno LAG natječaju za mjeru 1.1.3. koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

LAG_natječaj_M_1.1.3

Dana 20. studenog 2018. godine Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Središnja Istra” usvojene su Izmjene LAG natječaja za mjeru 1.1.3. Izmjene se odnose na povećanje ukupne alokacije te su dosadašnja raspoloživa sredstva u iznosu od 781.746,00 kn povećana na 2.791.950,00 kn (stranica 3. dokumenta).

Izmjene_LAG_natječaj_M_1.1.3

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja@lag-sredisnjaistra.hr.

09.04.2018. Lupoglav, prostorije Općine, 17:00 sati
09.04.2018. Draguć, Kuća fresaka, 19:00 sati
10.04.2018. Gračišće, Špital, općinska vijećnica, 15:00 sati
10.04.2018. Kaldir, prostorije Škole, 17:00 sati
10.04.2018. Karojba, prostorije Općine, 19:00 sati
11.04.2018. Tinjan, prostorije Općine, 18:00 sati
11.04.2018. Sv. Lovreč, prostorije Općine, 20:00 sati