28.11. 2013.

Istria Inspirit na studijskom putovanju u Europa Parku

Istria Inspirit na studijskom putovanju u Europa Parku

Organizirano edukativno putovanje za studente pulskog Sveučilišta Jurja Dobrila, radne skupine LAG Središnje Istre, predstavnike IRTA-e i Upravnog odjela za turizam Istarske županije te za predstavnike uprave Grada Pazina.

U sklopu preliminarnih priprema za razvoj Inspirit Fantasy Parka – prvog tematskog zabavnog parka u Istri, udruga Istra Inspirit je organizirala edukativno putovanje u Europa Park u Rust u Njemačkoj sa svrhom upoznavanja primjera dobre prakse (know -how) za studente pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile smjerova Kulture i turizma i Menadžmenta koji su bili uključeni u izradu i osmišljavanje elaborata za Inspirit Fantasy Park koji je bio preduvjet za kandidiranje istog na MINT, te radne skupine zadužene za daljnje vođenje i kandidiranje projekta od kojih izdvajamo Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Središnje Istre, predstavnike Istarske razvojne turističke agencije, predstavnike Upravnog odjela za turizam Istarske županije, te predstavnike grada Pazina. Putovanje je bilo uspješno realizirano zahvaljujući HTZ-u, Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Gradu Pazinu i Općini Vrsar.

Posjet zabavnome parku bio je edukativnog karaktera u svrhu upoznavanja načina rada i strukture funkcioniranja već poznatog i uspješnog parka. U sklopu posjeta bili su organizirani sastanci s vodećim stručnjacima koji su radili na konceptu uređenja te marketinga i prodaje Europa Parka. Tržište zabavnih parkova u Europi je veličine 5 milijardi eura i u stalnom je rastu. Najpoznatiji je Disneyland u Parizu, a odmah iza njega je Europa Park u Rustu (Njemačka) kojeg godišnje posjeti oko 4.5 milijuna posjetitelja, a u kojem je zaposleno 3.500 zaposlenika. Parkovi su u Europi uglavnom orijentirani na djecu i obitelj, pa je tako Europa Park visoko kvalitetan i tematiziran te obiteljski orijentiran.

Inspirit Fantasy Park je tematski zabavni park koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije i koji će konkurirati na europskom tržištu zabavnih parkova. Kako Inspirit Fantasy Park predstavlja inovaciju na turističkom tržištu Hrvatske – nova zapošljavanja, novi tržišni segmenti, edukacija, lokalno stanovništvo i turisti zajedno u jednoj emociji – vjerujemo kako je ovo putovanje i posjet Europa parku uvelike doprinjelo u daljnjem radu i osmišljavanju i radu na Inspirit Fantasy Parku.