17.3. 2017.

Istarska županija, Upravni odjel za turizam: potpore u okviru programa BIKE&BED 2017.

Istarska županija, Upravni odjel za turizam: potpore u okviru programa BIKE&BED 2017.

Upravni odjel Istarske županije raspisao je Javni poziv za dodjelu potpore u okviru programa BIKE&BED u 2017. godini.

Za dodjelu potpora mogu se prijaviti sljedeći subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, seljačka domaćinstva (OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Istarska županija sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Prihvatljivi su troškovi obnove, rekonstrukcije i uređenja smještajnog objekta te nabava opreme, ostvareni tokom 2017. godine, isključivo radi prilagodbe smještajnog objekta kriterijima za uvrštenje u program, izdvojena prostorija za spremanje bicikala, prostor za spremanje prtljage i opreme za bicikle, stalak za bicikle na vidljivom mjestu ispred objekta, punjenje baterija za e-bajkove, servisni kutak s osnovnim biciklističkim alatom i mazivom, punjenje i kontrola pritiska zraka u gumama, mogućnost pranja bicikala, rezervne zračnice i kotači za bicikle, ostali biciklistički alat za popravak bicikla.

Više informacija o samom programu te potrebnu dokumentaciju potražite na stranicama Istarske županije: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=4936