28.12. 2016.

Istarska županija: Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu

Istarska županija: Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu

Istarska županija – Regione Istriana,  Upravni odjel za kulturu, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom – Strategia culturale istriana za razdoblje 2014. – 2020. g.,  da se prijave na natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja kulture:

a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
b) književnost i izdavaštvo
c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija
d) nematerijalna kulturna baština
e) vizualne umjetnosti
f)  nove medijske kulture
g) međunarodna kulturna suradnja.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu iznosi 2.295.000,00kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju – 31 dan od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava  27. siječnja 2017. godine.

Više informacija potražite na poveznici: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=4847