5.10. 2015.

Interreg Hrvatska-Slovenija

Interreg Hrvatska-Slovenija

Europska komisija donijela je novi program prekogranične suradnje („Interreg”) Slovenije i Hrvatske vrijedan 55,6 milijuna EUR, pri čemu 46,1 milijuna EUR dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program je prvenstveno usmjeren na prekogranične inicijative za promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje prirodnih katastrofa i zaštitu biološke raznolikosti. Ovim će se programom doprinijeti očuvanju i promicanju bogatih prirodnih resursa s obje strane granice. Programom će se poboljšati upravljanje prekograničnim riječnim slivovima. Predviđena su infrastrukturna ulaganja manjeg opsega u čišćenje riječnih obala u prekograničnim područjima. Programom će se doprinijeti stvaranju zelenih radnih mjesta očuvanjem i obnovom staništa u okviru projekta Natura 2000.

Izvor:

http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/vi-e-od-46-milijuna-eura-za-ja-anje-prekograni-ne-suradnje-slovenije-i-hrvatske-u-borbi