3.4. 2018.

INSiGHTS: Primjeri dobre prakse održivog turizma

INSiGHTS: Primjeri dobre prakse održivog turizma

INSiGHTS projekt koji LAG “Središnja Istra” provodi kao jedan od partnera u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG Dunav, usmjeren je na razvoj održivog turizma s naglaskom na autentičnom doživljaju i prirodnoj i kulturnoj baštini. Očuvanje i održivo unaprijeđenje lokalnih resursa u središtu je fokusa razvoja zelenog turizma na uključenim područjima pa tako i na području središnje Istre. U sklopu provedbe projekta, a s ciljem poticanja daljeg razvoja održivog turizma na projektom vezanom području ali i šire, razvijen je VODIČ s primjerima dobre prakse održivog turizma diljem Europe. Vodič se sastoji od 15 istaknutih primjera s opisima i kontakt podacima, a temeljem 3 kategorije:

  • Integrirano destinacijsko upravljanje;
  • Razvoj i marketing zelenih turističkih proizvoda;
  • Senzibilizacija posjetitelja i lokalne zajednice na održivu turističku ponudu i način života.

Među istaknutim primjerima za čije je sabiranje bio zadužen partner CEEweb for Biodiversity nalaze se i dva primjera iz Istarske županije: Istra Outdoor i ECOmode program.