12.11. 2015.

Inicijalni sastanak radne skupine za izradu Lokalne razvojne strategije

Inicijalni sastanak radne skupine za izradu Lokalne razvojne strategije

Inicijalnim sastankom radne skupine održanim 11. studenog i službeno je započela izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020 koja je preduvjet za prijavu na podmjeru 19.2. Pograma ruralnog razvoja i daljnju akreditaciju LAG-a do 2020. godine.

Radnoj skupini koja broji 22 člana predstavnika jedinica lokalne samouprave i stručnjaka u području ruralnog razvoja, predstavljen je proces izrade i njena važnost za implementaciju razvojnih projekata područja. Na inicijalnom sastanku započet je i proces izrade SWOT analize područja koju su nadgledali konzultantski stručnjaci koji koordiniraju kompletnim procesom. Radna skupina će se sastajati još nekoliko puta, a planirano vrijeme završetka  Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020 jest u ožujku 2016. godine.