4.4. 2016.

Indikativan plan objave natječaja u okviru Europskog socijalnog fonda

Indikativan plan objave natječaja u okviru Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.(OPULJP).

Cilj ovog indikativnog plana objave natječaja je informiranje javnosti i omogućavanje pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Indikativni plan možete preuzeti na poveznici:

http://eu-projekti.info/objavljen-indikativni-godisnji-plan-objave-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-opuljp-za-2016-godinu