27.1. 2017.

Grad Pazin: Javni natječaj za financiranje programa/projekta/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 25. veljače 2017. godine.

Tekst javnog natječaja i upute za prijavitelje nalaze se na web stranici Grada Pazina:
http://www.pazin.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-program…/